Македонски во 30 лекции

Белградското списание ,,Политика” во далечната 1984 година објавило 30 лекции по македонски јазик подготвени од Елеонора Конеска Средојевиќ, ќерка на Блаже Конески која што живее и работи во Белград.
Ја објавуваме архивата, со цел полесно учење и совладување на македонскиот јазик.

Back to top button