Статистика

Според пописот од 2011 година, во Србија живеат 22.755 Македонци, што е за 3.092 помалку од пописот во 2002. година. Изразено во проценти, 0,32% од вкупниот број на жители во Србија се припадници на македонското национално малцинство.
Најголемата концентрација на Македонците е во местата Пландиште, Јабука, Качарево и Глогоњ (Јужнобанатски округ) каде што чинат од 12 до 33% од вкупниот број на жители во овие места.

Место1981%1991%2002%
Дужине9031,98435,96831,1
Глогоњ1.20133,381823,536711,5
Гудурица19213,317112,813310,5
Хајдучица15510,21389,51238,9
Качарево3.20538,62.47330,51.46719
Јабука (Панчево)4.17964,83.17748,22.05432,5
Панчево1.6622,41.7482,41.1961,6
Пландиште1.02724,91.03823,791021,3
Велика Греда16310,317111,31369,9
Војводина18.8970,917.4720,911.7850,6
Македонско население во Војводина
1981199120022011
Македонци48.98645.06825.84722.755
Македонско население во Србија
Back to top button