Шах-инфо

Шахот е фантастичен спој на игра, наука, уметност и спорт и од тие причини лесно е достапен и разбирлив и за децата од најмала возраст.
Шахот претставува превенција за здрава личност. Помага во подготовките за усвојување на училишното градиво и обврските. Иницира и ги потстакнува графомоторните активности.
Им помага на децата во зајакнувањето на самодовербата, како и во самостојното донесување на одлуки. Ја зајакнува и емотивната стабилнсот.

БИДИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ!

Back to top button